Ana Sayfa / Hakkımızda
Misyon & Vizyon

Birliğin amacı Fethiye Kültür ve Turizm Altyapı Hizmet merkezinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır.

Birlik bu amaçla her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, ulusal ve uluslararası faaliyet ve organizasyonlara katılabilir, yetkili makamlardan gerekli izin almak suretiyle ulusal ve uluslararası ortaklık kurabilir.

FETAB, bölgemizin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla korunmasını, geliştirilmesini, tanıtımını, kültür ve turizme yönelik sosyal-teknik altyapının kurulmasını ve işletilmesini hedefler. Turizm sektörü temsilcileri ile Muğla için İl Özel İdaresi’nin de üyesi olduğu FETAB, sınırları

içerisinde kalan alanlarda birlikte hareket ederek hizmet kalitesinin yükseltilmesini, sorunları belirleyip çözüm yollarını bulmayı, çevre koruma faaliyetlerini arttırmayı ve tanıtımda uzman kadrolarla kalıcı çalışmalar ortaya koymayı amaçlıyor.

Bir kamu kurumu hizmeti görecek olan FETAB, yasalarla belirlenen hizmet alanında yerel yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerini ve bürokratları bir araya getirerek sorunlara en gerekli ve kalıcı çözüm yollarını bularak hedefine ulaşacaktır.