Ana Sayfa / Hakkımızda
Çalışma hedefleri

FETAB NELER YAPACAK?


· En etkin tanıtım yöntemi olan "yerinde tanıtım" için bölge halkını, işletmecileri ve personeli bilgilendirmeye yönelik olarak turizm uzmanlarının ve akademisyenlerin birlikte hazırlayacağı projeleri hayata geçirmek,

· Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik projeler hazırlamak,

· Birlik sınırları içerisindeki bölgenin turizm dökümü çıkarılarak geleceğe yönelik çalışmalarda istatistiksel veriler dikkate alınarak, ayrıca bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş alternatif turizm değerlerimiz araştırılarak tanıtımı sağlamak,

· Yalnızca Fethiye ve belde merkezlerinin değil, köylerimizin ve kırsal kesimlerimizin de sahip olduğu zenginlikler ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınarak, korunmaları ve turizme kazandırılmaları için gerekli çalışmalar başlatılmasını sağlamak,

· Bölgemizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımında bütçeden kaynak ayrılarak tanıtım çalışmaları için uzman ekiplerle işbirliği içinde bölgemize katkı sağlamak,

 

FETAB’IN HEDEFLERİ


· Turizme çeşitlilik kazandırmak ve turizmi 12 aya yaymak amacıyla, kış sporlarına özel sosyal yapıya, çevre ve sağlık koşullarına uygun düzenlemelerle tesislerin yapılması konusunda çalışmaların yapılması,

· Yamaç paraşütünün modern ve güvenli şartlarda yapılmasını sağlamak için eğitim verilmesi ve geliştirilmesi,

· Koy ve plajların düzenlenerek yat ve teknelerin atık sularının toplama merkezinde kurulacak arıtma tesislerinde arıtılmasının sağlanması,

· Turizm Sektörünün en büyük eksikliği olan yetişmiş eleman açığının kapatılması için yeni projeler geliştirmek veya mevcut projelere destek olmak,

· Turizmin daha kazançlı ve uzun vadeli olması için Tur Operatörleri ile bağlantıya geçilerek Fethiye’yi farklı pazarlarda tanıtmayı sağlamak amaçlı bugüne kadar gidilmemiş Fuarlara katılarak tanıtımının profesyonel yapılmasının sağlanması,

· Her türlü yurtiçi ve yurtdışı AR – GE çalışmalarında bulunmak,

· Turizmin gelişmesine ve turizm ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek her türlü hizmetin satın alınması ve yapım işlerinin yaptırılması,

· Tanıtıma uygun, altyapı sorunları çözümlenmiş bir turizm bölgesiyle kalite politikasına uygun sürekliliğin sağlanması,

· Meclis üyesi belediye başkanları ve köy muhtarları arasında iletişim ağı oluşturularak alanındaki sorunlara ve acil durumlara yönelik hızlı ve etkin karar alma mekanizması kurulması ,

· Çevre köylerde ve beldelerde ihtiyaç duyulan altyapı eksikliklerinin giderilmesi için girişimlerde ve destekte bulunmak,